Kiedy zaproponowałem menedżerom to ćwiczenie – śmiali się, ale po zakończeniu – już nie było im do śmiechu,

Jest grupa ćwiczeń -chociaż dochodzę do wniosku, że powinniśmy mówić bardziej o aktywnościach lub nawet interwencjach, bo taka jest ich natura, które mają zrobić coś special. To te aktywności, które mają oddziaływać na czynnik zmiany postawy u uczestnika.