Wiedza chce być dzisja wolna

Wiedza w sieci: wolność czy anarchia? APEL

Czy wolność w dostępie do informacji nie prowadzi czasem do anarchii wiedzy, gdzie prawda miesza się z fałszem, a merytoryka ustępuje miejsca sensacji?